Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Analogy

Analogické projekty.

Cílem této části je seznámit vás s podobnými aktivitami v celém světe. Těžko říci kdo jako první přišel s myšlenkou nabídnout zařízení, která registrují kosmické záření, širší veřejnosti a také to není cílem tohoto přehledu. Všechny údaje, které jsme získali do jara 2008 roku, jsou zapsány do tabulky podle jednotlivých zemí (Název projektu a univerzity jsou zároveň odkazem na odpovídající webové stránky)

 

ZeměNázev projektuUniverzitaKrátký popis

Austrálie

Adelaide muon monitor

The School of Chemistry & Physics University of Adelaide

V prostorách univerzity je umístěn scintilační detektor o ploše 1 m2. Od června 2003 se každých 15 minut zapisují údaje o událostech zaznamenaných detektorem, atmosférickém tlaku a teplotě v místnosti, kde je umístěn detektor. Údaje ve formátě .txt jsou dostupné přes internet.

Anglie

ALTA

University of London, King's College

Nový člen projektu ALTA. Plánují zprovoznit dvě detekční stanice s konstrukcí používanou v projektu ALTA

Belgie

OCRE

Universite Libre de Bruxelles

Účastník celoevropského projektu Eurocosmics.

Řecko

HELYCON

Hellenic Open University

Byly vyrobeny a spuštěny 4 pracovní stanice. Základním článkem stanice jsou 4 scintilační čítače o ploše 1 m2 vyrobené v IFVE (Protvino) ze scintilátoru, světlo sbírajících vláken a přijímače GPS. Účastník celoevropského projektu Eurocosmics.

Německo

Sky-View

University Wuppertal

Účastník celoevropského projektu Eurocosmics.

Dánsko

DUKS

University of Aarhus

Účastník celoevropského projektu Eurocosmics.

Itálie

EEE

Центр Fermi и INFN

Základní úloha projektu – pochopit kde a jak vzniklo prvotní kosmické záření (protony nebo jádra) Projekt je postaven z modulů které jsou naplánovány rozmístit ve školách a univerzitách po celé Itálii. Základním elementem každé ze stanic je detektor typu Multi-gap Resistive Plate Chamber (MRPC) a GPS přijímač.

Kanada

ALTA

University of Alberta Center for Subatomic Research

V roce 1991 iniciátor projektu ALTA. V současné době v Albertě (jedné z Kanadských provincií) jsou na 13 školách detekční stanice typu ALTA. Analogická stanice je umístěna i v univerzitě Victoria a vědeckém centru TRIUMF ve Vancouveru.

Nizozemí

HiSPARC

 

Rychle se rozvíjející projekt. V současné době se projektu účastní více než 30 škol, které se sdružují okolo 6 univerzit. Účastník celoevropského projektu Eurocosmics. Detekční stanice s rozměry (40х100х2) cm jsou vestavěny do standardního přepravního boxu na převoz lyží na střeše auta. Každá ze stanic, které jsou umístěny na střechách škol pozůstává z dvou takových detektorů a GPS přijímače.

Polsko

MAZE

University of Lodz

Detektorová stanice na základě plastického scintilátoru a optických vláken. Účastník celoevropského projektu Eurocosmics.

Portugalsko

TRC

LIP и программа Ciencia Viva

Základ detektoru – plastický scintilátor o rozměrech (100x50х10) cm s obyčejným světlovodem ve tvaru lichoběžníku a fotonásobičem. 3 detektory a GPS přijímač, které tvoří pracovní stanici, jsou umístěny na střeše budovy. V současné době se projektu účastní 10 škol a Lisabonská technologická univerzita.

USA

NALTA

 

Největší z projektů. Zahrnuje 14 menších projektů, které zahrnují několik stovek škol a univerzit prakticky po celém území USA.

Finsko

SPPF

University of Oulu

Bohužel se nám nepodařilo najít podrobnější informaci o projektu. Všechno, co víme o projektu, "School Physics Project in Finland" je převzato z referátu Juha Peltoniemi z univerzity v Oulu, který najdete http://www.nikhef.nl/extern/eurocosmics/Finland.pdf

Francie

RELYC

APC Lab Univ.Paris-7

Projekt se rozbíhá. Základ detektoru – plastický scintilátor o rozměrech (40x50) cm2 s fotonásobičem. 4 detektory a GPS přijímač tvoří pracovní stanici.

Česká republika

ALTA

Czech Technical Univ. in Prague

Člen projektu ALTA. Má k dispozici tři pracovní stanice s konstrukcí přijatou v projektu ALTA .

Švédsko

SEASA

KTH The Royal Institute of Technology

Účastník celoevropského projektu Eurocosmics.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464