Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Аналози

Аналогични проекти

 

Цел на тази част е да се даде представа за аналогична активност в света. Установяване на приоритети - кой най-напред е предложил идеята да се използват експериментите за регистриране на космически лъчи за образованието, е трудна задача и не е предмет на този обзор. Всички сведение, които имаме към началото на 2008 година са внесени в таблицата по държави ( Име на проекта и на Базов университет са имена на съответните сайтове).

 

ДържаваИме на проектаБазов УниверситетКратко описание
Австралия Adelaide muon monitor The School of Chemistry & Physics, University of Adelaide В помещение на университета е събран сцинтилационен детектор с площ 1 м2. От м. юли 2003 всеки 15 минути се записват данни за броенето на детектора, атмосферното налягане и температурата в помещението. Данните във формат .txt са достъпни чрез интернет.
Англия ALTA University of London, King's College Нов участник в проекта ALTA. Готви се да пусне две детекторни станции с конструкция, утвърдена в проекта ALTA.
Белгия OCRE Universite Libre de Bruxelles Участник в Общоевропейския проект Eurocosmics.
Гърция HELYCON Hellenic Open University Создани и пуснати 4 работни станции. Основни елементи са 4 сцинтилационни брояча с площ 1 м2 на базата на сцинтилатор и оптически влакна, изготвени в ИФВЕ (Протвино) и приемник GPS. Участник в Общоевропейския прект Eurocosmics.
Германия Sky-View University Wuppertal Участник в Общоевропейския проект Eurocosmics.
Дания DUKS University of Aarhus Участник в Общоевропейския проект Eurocosmics.
Италия EEE CESNEF and INFN и INFN Основна задача на проекта — да се разбере кога, къде и как се раждат първичните космически лъчи (протони или ядра). Проектът също има модулна структура и елементите му ще бъдат в училища и университети по цяла Италия. Основен елемент на отделната станция — детектор на базата на резистивна плоска камера (MRPC) и GPS приемник.
Канада ALTA University of Alberta Center for Subatomic Research Инициатор на проекта ALTA в 1991 година. В момента в Алберт (провинция на Канада) 13 училища имат детекторни станции от типа ALTA. По една аналогична станция има в Университета Виктория и научния център TRIUMF във Ванкувър.
Нидерландия HiSPARC   Бързо развиващ се проект. Сега в него участват повече от 30 училища, групирани около 6 Университета. Участник в Общоевропейския проекта Eurocosmics. Детекторните станции с размери (40х100х2) см3 са разположени в сандъци за превозване на ски на покривите на леки коли. Всяка станция, която е на покрив на училището, се състои от два такива детектора и GPS приемник.
Полша MAZE University of Lodz Детекторна станция на базата на пластиков сцинтилатор и оптически влакна. Участник в Общоевропейския проект Eurocosmics.
Португалия TRC LIP and Ciência Viva Programme Основен детекторен елемент – пластиков сцинтилатор с размери (100x50х10) см3 с обикновен световод с форма на трапец и ФЕУ. 3 детектора и и GPS приемник са монтирани на покрив на здание и образуват работна станция. Участват 10 училища и Технологическия Университет в Лисабон.
САЩ NALTA   Най-големия проект. Обединява 14 по-дребни проекта, които обхващат няколко стотин училища и университети на цялата территория на САЩ.
Финландия SPPF University of Oulu За съжаление, не намерихме по-подробна информация за проекта. Всичко, което ни е известно, за проекта "School Physics Project in Finland" е взето от доклада на Juha Peltoniemi от Университета в Оулу, намерен от нас на страничка в интернета
Франция RELYC APC Lab Univ.Paris-7 Проектът се създава. Основен детектиращ елемент – пластиков сцинтилатор с размер (40x50) см2 и ФЕУ. 4 детектора и GPS приемник образуват работна станция.
Чехия ALTA Czech Technical Univ. in Prague Участник в проекта ALTA. Има три детекторни станции с конструция, която е приета в проекта ALTA.
Швеция SEASA KTH The Royal Institute of Technology Участник в Общоевропейския проект Eurocosmics.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464