Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Участие

Правила за участие в проекта


За проекта “Порой от знания”


Проектът, в който ви каним да участвате, е на базата на интерактивен интернет портал, чрез който трябва да общуваме. Сега работим за създаването му.

Каква е целта на проекта. Аз съм убеден, че на някаква част от нашите младежи трябва да се помогне: да придобият интерес и получат възможност за повишаване на знанията си чрез съзнателно участие в анализ на данни за космическите лъчи. Доколкото съм прав — ние с вас трябва да провериме. Моят опит (а аз съм 4 пъти по-стар от вас) ме убеди, че нови знания най-ефективно се получават, не в процеса на четене на учебници и книги, а в процеса на практическа работа по даден въпрос. Не трябва да има неясни моменти. Без четене на учебници и книги няма да получиш нови знания, НО много по-ефективно разбираш нещата, ако четенето се съпровожда с жива работа, която е пътеводител за получаване на нови знания.

Какво ви показват сега на уроците по физика? Доколкото зная, 99% от това е било предмет на науката преди 100 години. Причината е ясна. Трудно е да се създаде в училището ускорител или друга съвременна експериментална установка. НО има изключение — космическите лъчи. Историята на откриването им почти преди 100 години е много интересна, дори и от учебна гледна точка. Но за това — отделно. Сега е важно да разберете, че на земната повърхност непрекъснато (включвайки и момента на четене на този текст!) падат частици, родени от космическото излъчване. И никой не знае (и това е основната прелест на експерименталната наука ( а ФИЗИКАТА е класически пример на ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА наука — за разлика от математиката или философията)) каква нова информация за Вселената могат утре да ни сервират космическите лъчи.

Това, което написах, не трябва да се приема като твъдение, че космическите лъчи са най-интересното направление в науката днес. Съвсен не! Но аз пиша за да ви убедя, че космическите лъчи дават най-евтината възможност за провеждане на напълно осмислени, прости, мотивирани и съвременни експериментални изследвания. Последното изречение обяснява, че за мен е много по-просто да ви обясня, какво може да се изучава в космическите лъчи, отколкото да разказвам какво е това Стандартен модел и бозон на Хигс, в търсенето на които, на Адронния колайдер в Женева, нашата група участва.

За мене главна в този проект е неговата учебна част. Обещавам, че на много интересен и достатъчно прост НОВ експериментален материал вие ще разберете много нови за вас въпроси по физика, космология, математика, статистика и обработка на експерименталните данни, методите за регистрация на частиците и така нататък.

И последен въпрос в този увод. Как планираме да организираме работата? След пускане и настройка (заедно с вас) на новия интерактивен сайт, пътят на новия участник ще изглежда приблизително така:

1. регистрация на сайта

2. запознаване със съдържанието на проекта (тези два пункта сега преминаваме)

3. запознаване с установката “Русалка”, чиито данни ще анализирате.

4. запознаване с правилата за анализиране на съществуващите и постоянно попълвани данни; (сега данните се пазят в специален Root формат. Той позволява да се анализират и графически показват данни чрез обработка с пакета от програми Root, който физиците от цял свят заедно са създали за такива цели. Ако вие можете да работите с тези програми (написани на езика за програмиране С++) и установите програмите Root на своите компютери - то бихте могли да започнете обработка още днес. Но ученици, знаещи Root и С++ за сега са малко и ние правим система за обработка на данните чрез този интернет портал.

5. анализ на получаваните от вас данни, обсъждане с физиците, чрез сайта, и с другите участници, чрез форума, подготовка (и след одобрение от физиците) публикация на своите резултати в раздела «Наши резултати» на сайта. Ако бъдат получени резултати на съвременно ниво, ние помагаме да се оформят като научни статии или доклади на конференции. Важно е да се разбере, че процеса на обработка ще продължава докато работи установката и постъпват нови данни (От певодача. Понякога обработката продължава и дълго време след завършване на експеримента). Това не е лабораторна работа с ясна цел и известен резултат. В следващото писмо (ако одобрявате такъв метод на общуване и не възникнат чисто технически проблеми с обмен на писма) аз ще се постарая да приведа пример за една такава задача.

По нещо, тази наша работа напомня работата на астрономите, които постоянно гледат небето от момента на изобретяване на телескопа от Галилей и ще продължават да правят това докато съществува Човечеството и неговите най-добри представители — учените.

С уважение и пожелания за успех в тази нова за нас работа.

ГА 06 декември 2009


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464