Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Въведение

Установка: увод

Какво може да наблюдавате, участвайки в дадения проект?


Преди всичко трябва да се напомни, че преди на екрана на Вашия компютър да се появи някой от възможните графики, трябва да се е случила следната верига от събития.

  • Неизвестно от къде и неясно как ускорени, на Земята, от Космоса, летят първични космически лъчи.
  • Влизайки в атмосферата на Земята те образуват порой от вторични частици — нещо като тесен поток от клончета (как изглеждат тези събития можете да видите на рисунките вложени в уводната страница на нашия сайт).
  • На повърхноста на Земята ние сме монтирали детектори за тези вторични частици. По информацията от тях можем да установим: факт на пристигане на пороя, точно време на пристигане, направление на пороя (ос на пороя) и оценим енергията на пороя. Ясно е, че никога не ще видим първичната космическа частица. Но за нея много можем да научиме от анализа на вторичните частици.
  • За да можеме да определим абсолютното време за пристигане на сигналите в различни, доста отдалечени един от друг детектори, се използва система за спътникова навигация GPS (мнозина са я виждали в колите). Но на нас не ни трябва да знаеме координатите на детектора — той е неподвижен, а точното време.
  • Тези данни трябва да бъдат въведени и запомнени в компютъра. След това се събират заедно (на централния сервер) и там се запомнят в определен формат.
  • Трябва да бъдат написани програми за четене на данните от сервера, техния анализ, статистическа обработка и графическо представяне на резултатите в разбираем за себе си и другите вид. В раздела « Установка», в който сега се намирате, ще бъде разказано за пунктовете 3 и 4 от тази последователност.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464